INTERVJU : Prof. Dr. Dušan Milisavljević

Izvor: OK Radio - deejayiwan - Utorak 14.10.2014 - 00:57

 

Intervju sa Prof. Dr. Dušanom Milisavljevićem, Narodnim poslanikom Demokratske stranke i Profesorom Medicinksog fakulteta u Nišu.


 

1. Kako, po Vama, radi sadašnje Ministarstvo Zdravlja?


 

Malo vremena je prošlo od preuzimanja ministarskog mesta od strane Dr Lončara, tako da smatram da je vrlo rano da se odredim na rad ministrastva zdravlja.Svedoci smo da u Srbiji više od 65 000 ljudi čeka na neku intervenciju ili dijagnostičku metodu. Liste čekanja su postala moda u Srbiji i više puta sam u Parlamentu ukazivao na moguću zloupotrebu direktora pojedinih klinika gde su liste čekanja izražene, a gle čuda gde ti isti direktori imaju svoje privatne klinike ili ordinacije.Neregulisan, netransparentan rad lekara u državnom i privatnom zdravstvu je takodje mogućnost zloupotrebe i mogućnost korupcije u zdravstvu. Mnogim lekarima rad u državnim klinikama služi samo kao mesto gde će podeliti vizit karte od svojih privatnih ordinacija.


 

2.Poslanik ste u Parlamentu Srbije, na koji način utičete na poboljšanje uslova u Zdravstvu?


 

Mogu sa ponosom da kažem da sam svoj politički angažman upravo posvetio zalaganju za bolesne građane Republike Srbije i za bolje uslove lečenja naših gradjana. Zajedno sa brojnim udruženjima pacijenata sam bio pokretač različitih inicijativa u Parlamentu za promenu i poboljšanje Zakona o zdravstvenoj zaštititi.


 

3. Svedoci smo velikog broja lekara koji su bez posla. Kako rešiti taj problem?


 


 

Izjava predstavnika Ministrastva zdravlja je da u Srbiji imamo višak lekara, a u bolnicama sve stariju populaciju lekara i manjak lekara,naročito specijalista. Mogu samo da iznesem podatak da trenutno u Srbiji na birou imamo više od 2500 nezaposlenih lekara, a svake godine Medicinski fakulteti u Srbiji upišu blizu 1100 studenata medicine. Smatram da je potrebno uvesti red u upisnu komisiju Medicinskog fakulteta, da se nonsens koji postoji u Srbiji da Ministarstvo zdravlja nema nikakve ingerencije na upisne kvote na Medicinske fakultete u Srbiji, već to ima Ministarstvo prosvete, mora promeniti.


 

4.Kako unaprediti lečenje pacijenata na Jugu Srbije?


 


 

Ukoliko reformišemo zdravstvo Srbije ono će dati rezultate i na Jugu i na Severu Srbije, u celoj zemlji.

Evidentan je nesklad u kvalitetu i kvantitetu pruženih zdravstvenih usluga u Srbiji, te se zalažem da u srpsko zdravstvo uvedemo protokole lečenja pacijenata i da operacija krajnika, slepog creva, žučne kese, želuca se isto radi i u Subotici, i u Beogradu, Nišu i Vranju. Takođe je potrebno da Ministarstvo zdravlja jasno precizira ili revidira mrežu zdravstvenih ustanova po Srbiji, kako bi svim gradjanima omogučilo kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zraštitutu.


 


 


 


 


 


 


 

Pregledaj sve blogove

Komentari

blog comments powered by Disqus