Politika zaštite privatnosti


Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na OK portalu Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišćenja na ovom sajtu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka.

Na OK portalu u okviru funkcije ostavljanja komentara na vesti na sajtu,  omogućeno je korisnicima da ostave komentare na vesti na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše licne podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati vaše licne podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen. 

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na vesti. Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obradujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naše Pravila korišćenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Licne podatke. 

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u on line arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.

Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacima možete postaviti na sledeću e-mail adresu okradiopress@gmail.com 

U svakom trenutku možete uložiti prigovor u vezi sa obradom vaših licnih podataka, nacionalnim telima za zaštitu ličnih podataka .

OK portal zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama OK portal može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu. 

Korišćenjem bilo kog sadržaja na OK portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti. 

Ova politika privatnosti stupa na snagu 2018.