Potvrda Urbanističkog projekta

Lokalne vesti - Utorak 14.03.2023 - 12:51

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije broj 32/19) , Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu Grada Vranja, Ulica Kralja Milana broj 1, Vranje

Foto: vranje.org.rs Foto: vranje.org.rs
P  O  T  V  R  Đ  U  J  E
 
 
Da je Urbanistički projekat za dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i energetsku sanaciju objekata Zdravstvenog centra Vranje na katastarskoj parceli broj 6573/1 KO Vranje 1 urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 1 – Centralna zona” u Vranju koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 14.12.2020. godine, pod brojem 35-84/2020-10 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 40/2020).
 
 
Urbanistički projekat urađen je od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“, VRANjE , Ive Lole Ribara 1, broj tehničke dokumentacije 69-UP-2023 od 27.01.2023.godine, sa odgovornim urbanistom Biljanom Stojanović dipl.inž.arh.(IK 200 1436 14).
 
 
Pre potvrđivanja urbanističkog projekta organizovana je javna prezenatcija u trajanju od sedam dana a nakon isteka roka za javnu prezentaciju izvršena stručna kontrola o čemu je sačinjen izveštaj Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj broj 06-39/2023-10 od 07.03.2023.godine.
 
 
Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.
 
https://we.tl/t-X5RPgXn9Rw
OK Radio

Vrati se na kategoriju Lokalne vesti

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije OK Radija.

Ostavite komentar:

Ime:
Email:
Komentar: