Lekarske greške još bez sudskog epiloga

Vladavina prava - Petak 05.12.2014 - 12:08

U nalazu veštaka Sudsko medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Nišu osim anesteziologa Slaviše Kanačkog i otorinalaringologa Darka Civkarovskog kojima se već sudi pred Osnovnim sudom u Vranju, pominju se i „stručni propusti“ još najmanje dva doktora koja su učestvovala u lečenju šestogodišnje devojčice, sada pokojne D.M.

Sud jos nije presudio- Bolnica Vranje Sud jos nije presudio- Bolnica Vranje

Uz to, Odbor pominje i propuste tadašnjeg rukovodstva Zdravstvenog centra u Vranju koji su doveli do tragične smrti deteta.
 
- Teško bolesno stanje, postojeće organizacione slabosti na nivou ZC Vranje i propusti lekara stoje u uzročno-posledičnoj vezi sa nastankom smrtnog ishoda kod sada pokojne maloletne D.M. - stoji doslovce u najnovijem nalazu i mišljenju Sudsko-medicinskog odbora (u daljem tekstu SMO) Medicinskog fakulteta u Nišu koje su u sred suđenja predložili advokati-branioci okrivljenih lekara - anesteziologa Slaviše Kanačkog i otorinolaringologa Darka Civkarovskog.
 
Dvojici doktora sudi se u Osnovnom sudu u Vranju po optužnici za „teško delo protiv zdravlja ljudi“ iz člana 259, stav 4 Krivičnog zakonika, a u vezi sa navodnim stručnim propustima koji su 8. januara 2011. godne doveli do smrti D.M. na Dečjem odeljenju vranjske bolnice.


Suđenje ide sporo, a okolnosti koje ga prate mnogi bi okarakterisali kao odsustvo vladavine prava koja se ogleda u postupcima organa koji trebaju da sprovode zakone i druge propise u vezi sa ovim vrlo osetljivim sudskim slučajem.
 
Za dalji tok priče važno je podsetiti da je niškom veštačenju prethodio isti trakav postupak pred SMO Medicinskog fakulteta u Beogradu.
 
U njihovom nalazu pisalo je da optuženi nisu prepoznali „neposrednu životnu ugroženost deteta“, ni činjenicu da prethodno data terapija za smanjenje tkivnog otoka sluznice donjeg dela završnog ždrela grlenog poklopca i grkljana nije dovela do poboljšanja zdravstvenog stanja.
 
Navodno, nisu izvršili detaljne preglede iz domena svojih specijalnosti i nisu organizovali hitan transport deteta u operacionu salu i preduzimanje intubacije (zbrinjavanje disajnog puta postavljanjem plastičnog tubusa-cevi u gornje disajne puteve) radi obezbeđenja prohodnosti disajnog puta, niti se pripremili za traheotomiju u slučaju da postupak ne uspe zbog otoka usled koga se devojčica na kraju ugušila.
 
RAZLIČITA VEŠTAČENJA


Civkarovski i njegovi branioci (Srboljub Stamenković i Miroslav Manasijević) zauzeli su stav da u ovoj fazi postupka ništa ne govore za medije, što novinaru predočava advokat Manasijević.
 
Branilac Slaviše Kanačkog, advokat Dragan Stojanov kaže da je prvobitni beogradski nalaz proistekao iz preliminarnih izjava lekara tokom istrage, a da su novi iskazi od početka suđenja nagnali branioce da zatraže od suda da nejasne detalje pokuša da razjasni SMO Medicinskog fakulteta u Nišu. 
 

- Prvo veštačenje iz Beograda sadržalo je jednu problematičnu odrednicu - da je dete bilo „životno ugroženo“ otkad su lekari Kanački i Civkarovski došli. A nije bilo tako - navodi Stojanov.
 
Prvi sudija u postupku Goran Antić zahtevao je dopunu veštačenja od Beograđana, ali oni na konkretno pitanje o momentu kada je tačno nastupila životna ugroženost deteta, prema rečima Stojanova, nisu odgovorili.
 
- Zato je sudija naložio novo veštačenje preko SMO u Nišu. Njihova je formulacija da je dete bilo u teškom stanju, a da je životna ugroženost nastupila tek kada se na licu mesta pojavio pripravni anesteziolog koji je došao od kuće (Slavko Živković) i počeo da priprema dete za transport u KC Niš.
 
Inače, treba znati i ovo: doktori Kanački i Civkarovski su pozvani te noći na Dečje odeljenje samo radi konsultacije za prevoz deteta, a ne na postupanje - potencira Stojanov.
 
Nišlije su u svom veštačenju od 8. jula ove godine, pak, precizirale da je „kod maloletne D.M. od momenta prijema u bolnicu postojalo teško kliničko stanje“, kao posledica tzv. stridoroznog laringitisa (prema SMO - teže zapaljenje grkljana).
 
- Ono se ogledalo u poremećaju disanja usled otežanog prolaska vazduha kroz suženi disajni put u nivou grkljana sa posledičnim padom koncentracije kiseonika u krvi što je kod nje  izazvalo angažovanje pomoćne disajne muskulature, uznemirenost, ubrzani rad srca, pojavu bledila kože i pomodrelost sluzokože usana.
 
Ovakvo stanje deteta zahtevalo je hitnu lekarsku intervenciju s ciljem lečenja i sprečavanja ozbiljnih komplikacija koje, ako se na vreme ne preduprede, mogu izazvati nastanak katastrofalne posledice - kaže se u nalazu niških veštaka.
 
I RUKOVODSTVO ZAKAZALO

 

Zbog protesta advokata odložena su tri glavna pretresa (16. septembra, 22. oktobra i 3. novembra ove godine).

 

Do ovakvog nalaza i mišljenja došlo se usaglašavanjem osmoro članova SMO Medicinskog fakulteta Niš (čine ga specijalisti sudske medicine, predsednik odbora Jovan Stojanović, Radovan Karadžić i Goran Ilić, specijalista opšte i plastične hirurgije Milan Višnjić, internista Stevan Ilić, otorinolaringolog Milan Stanković, farmakotoksikolog Zorica Jović i neuropsihijatar Dušan Lazarević).
 
- Po prijemu na Dečje odeljenje u 2.15 posle ponoći - kaže se u mišljenju SMO iz Niša - dežurna doktorka-specijalista pedijatar Desanka Milenković obavila je klinički pregled deteta, utvrdila postojanje teškog kliničkog stanja i ispravno odredila davanje lekova za popuštanje otoka sluzokože u nivou grkljana (adrenalin i urbazon).
 
 
Ali, nije odmah uključila i antibiotike u visokim dozama intravenski, što je neophodno kod povišene temperature deteta i zapaljenja u disajnim putevima u nivou grkljana i time eventualno sprečila dalje napredovanje bolesti i ugrožavanje prohodnosti disajnih puteva.
 
Potom je lekarka, objašnjava SMO, pozvala na konsultacije dežurne lekare sa ORL i Službe anestezije Darka Civkarovskog i Slavišu Kanačkog. Oni su na Dečje odeljenje stigli oko 2.30.
 
- Tada se pedijatar povlači iz daljeg aktivnog lečenja D.M, napušta pacijenta i ne čeka efekat medikamentne terapije, što predstavlja stručni propust - konstatuje se u mišljenju SMO.

 

B.M. (otac preminule D.M) kaže da je jedino što on uočava nemoć suda da se ono što je svima odavno jasno dovede do kraja.

 

Od tog momenta, konstatuje odbor, na Dečjem odeljenju ZC Vranje „počinju nedoumice i nesaglasnosti oko daljeg lečenja maloletne D.M. uz upliv problema u organizaciji postupanja lekara u takvim stanjima bolesti kod dece“.
 
Pokazalo se „odsustvo odgovarajuće organizovanosti i koordinacije u ZC kada je u pitanju postupanje u hitnim slučajevima“.
 
- To je propust rukvodećih struktura ove ustanove - konstatuje se u stručnom mišljenju SMO.
 
SMO u daljem tekstu predočava da su u postupku zbrinjavanja akutnog stanja kod malolente D.M. postojale dve mogućnosti.
 
- Prvo, ako su lekari Desanka Milenković, Darko Civkarovski i Slaviša Kanački procenili da nisu u mogućnosti da u okviru ZC Vranje reše akutno bolesno stanje kod deteta (bilo zbog nedostatka kliničkog iskustva, bilo zbog nedostatka uslova i opreme), onda je bilo neophodno da se transport deteta do zdravstvene ustanove višeg ranga (KC Niš) organizuje i realizuje bez ikakvog odlaganja - konastatuje niški SMO.
 
STRUČNI PROPUSTI
 

Objašnjava se dalje da bi blagovremenim transportom sanitetskim vozilom do Niša postojala mogućnost da se izbegne nastupanje smrtne posledice.
 
- Transport od Vranja do Niša mogao je da traje sat i po, najviše dva, a devojčica je u teškom stanju na Dečjem odeljenju ZC Vranje bila od 2.15 do 4.45 kada je nastupio smrtni ishod, dakle oko dva i po sata - kaže se u mišljenju veštaka SMO i dodaje da su navedena tri lekara bila saglasna da se devojčica transportuje u Niš.
 
Ali da do toga nije došlo „zbog postojeće prakse u ZC Vranje u vezi sa angažovanjem anesteziologa za tu potrebu (pravilo da u transport ne polazi dežurni, već anesteziolog u pripravnosti koji je kod kuće čime se gubi dragoceno vreme, tvrde iz SMO).
 
- Po navodima lekarke Desanke Milenković već u 2.35 je sanitetsko vozilo hitne pomoći sa lekarom i medicinskom sestrom bilo spremno da devojčicu preuzme sa Dečjeg odeljenja i preveze do KC Niš.
 
Postupak bi bio skopčan sa rizikom zbog neobezbeđenog disajnog puta, ali bi se detetu štednjom u vremenu pružila špansa da preživi.
 

 

S druge strane, ako se insistiralo na intubaciji, onda nije ni bilo potrebe da se dete transportuje u KC Niš jer bi postupkom intubacije problem bio rešen i u Vranju, što je u konkretnom slučaju u odgovarajućim uslovima prvenstveno trebalo učiniti - konstatuju članovi SMO u Nišu.
 
Prema drugom mogućem scenariju, kaže se u njihovoj ekspertizi, lečenje D.M. moglo je uspešno da se sprovede i u uslovima ZC Vranje jer su „u okviru ustanove postojali uslovi da se to bolesno stanje adekvatno zbrine“.
 
- U konkretnom slučaju nije bilo neophodno korišćenje respiratora kao aparata za veštačku podršku disanja, opreme koju, po kazivanju doktorke Desanke Milenković, ZC Vranje nije imao.
 
I što je, po njenom mišljenju, bio razlog da se dete transportuje do KC  Niš. Respirator ovde ne bi mogao da pomogne usled značajne neprohodnosti disajnog puta deteta u predelu grkljana – stoji u nalazu.
 
Niški SMO na kraju doslovce konstatuje da „situacija postaje naročito dramatična po dolasku pripravnog anesteziologa Slavka Živkovića na Dečje odeljenje oko 3.15 časova“. 
 

- Po dolasku, Živković u sobi za terapiju Dečjeg odeljenja dete, koje je prethodno doktor Kanački postavio da leži na krevetu, na desnom boku, bez dogovora sa prisutnim lekarima Civkarovskim i Kanačkim, bez sistema monitoringa i bez saznanja o tome da li na odeljenju postoji set za traheotomiju okreće dete na leđa s ciljem intubacije.
 
Ubrzo potom, za nekoliko sekundi, nastupa nagli pad saturacije kiseonika (zasićenje kiseonikom u arterijskoj krvi u mirovanju) kod deteta, a ubrzo i prestanak srčanog rada zbog čega odustaje od intubacije i poziva prisutne lekare da mu pomognu u reanimaciji deteta što oni i čine - kaže se u nalazu i mišljenju SMO Niš.
 
Navodno iza toga povremeno dolazi do uspostavljanja srčane radnje kod deteta, pa „Živković traži od Civkarovskog da hitno uradi traheotomiju“.
 
Ovaj mu saopštava da nije u mogućnosti da to učini jer kod sebe nema set za traheotomiju.
 
Posle „dramatične potrage za tim setom po ZC , deset-petnaest minuta nakon naglog pogoršanja stanja deteta doktor Civkarovski izvodi hitnu traheotomiju“.


- Ali i pored toga i uprkos nastavku postupka oživljavanja kod maloletne D.M. u 4.45 nastupa smrtni ishod. Ovakvim postupcima i doktor Slavko Živković pravi stručne propuste - konstatuje SMO Medicinskog fakulteta u Nišu.
 
ZAMENA TEZA

 
Doktor Živković se sablaznio kada smo mu pročitali mišljenje SMO Niš koje se tiče njegove uloge kritične noći, utoliko pre što je prema prvobitnom veštačenju SMO u Beogradu konstatovano kako je „ispravno reagovao čim je došao i video da je D.M. životno ugrožena postavljanjem disajne cevi“, ali da taj postupak „nije bio moguć zbog ogromnog otoka grlenog poklopca“.
 
Što se tiče stručnog dela, Živković kaže da je saturacija kiseonika (zasićenost arterijske krvi kiseonikom) kod deteta već pala ranije, a ne kada je on okrenuo devojčicu sa boka na leđa. 
 

- Mislim da se ne radi o slučajnoj zameni teza, jer je i niški SMO konsatovao na početku svog nalaza da sam ja pravilno definisao stanje neposredne životne ugroženosti deteta.
 
A onda posle daju jednu rečenicu o mom navodno stručnom propustu koja nema veze sa istinom – začuđeno će Živković.
 
On dovodi u pitanje referentnost i kredibilnost SMO u Nišu po više osnova.
 
- Najeminentniji stručnjaci u državi iz SMO u Beogradu sa međunarodnim ugledom među kojima je bio i naš čuveni anesteziolog Radomir Sinđelić odlučili su da sam ja ispravno postupio.

 

Dvojici doktora sudi se u Osnovnom sudu u Vranju po optužnici za „teško delo protiv zdravlja ljudi“ iz člana 259, stav 4 Krivičnog zakonika, a u vezi sa navodnim stručnim propustima koji su 8. januara 2011. godne doveli do smrti D.M. na Dečjem odeljenju vranjske bolnice.

 

Potom, neki odbor iz Niša kaže suprotno. Šta po vama ima veću težinu?! To je kao da Vrhovni kasacioni sud u nekom sudskom procesu donese odluku, a onda daju nižem, Apelacionom sudu da je preispita.
 
Potpuno nelogično i za mene neprihvatljivo. U niškom odboru nije bilo nijednog anesteziologa, doktora urgentne medicine, stručnjaka referentnih za ovu oblast.
 
To je odbor sa lekarima sudske medicine koji nikada nisu imali dodir sa hitnim slučajevima, odbor sa dvaput hapšenim lekarom koji je bio mentor jednog od dvojice optuženih iz Vranja. Ali, očito hartija trpi sve.
 
Dopiru do mene glasine da postoje razne mahinacije u vezi sa tim procesom, tako da me prebacivanje loptice na moju malenkost ne čudi. Ne treba mnogo da čovek shvati o čemu je reč - zaključuje Živković.
 
- Sud će verovatno tražiti razjašnjenje i pokušati da dobije usaglašavanje dva nalaza sudsko-medicinskih odbora - zaključuje advokat Stojanov.
 
Doktorka Desaka Milenković ostala je nedostupna za novinara do momenta objavljivanja ovog teksta iz nepoznatih razloga.
 

Njen mobilni telefon je ili bio isključen ili je bila nedostupna. Ona je ranije pred sudom izjavila da je na vreme obezbedila vozilo hitne pomoći za transport u Niš, te da je potom predlagala doktoru Civkarovskom „da se dete prebaci na Odeljenje ORL i uradi hitna intubacija i traheotomija“.
 
Kao i da je jedan deo boravka D.M. na odeljenja provela „na drugom spratu“ jer je „kao dežurni lekar imala prijeme“.
 
Prema izveštaju Osnovnog suda u Vranju koji je dostavljen na novianrski zahtev u predmetu tog suda koji nosi oznaku K.br.253/12 optužnica OJT podignuta je 27. februara 2012. godine (pod oznakom Kt.br.521/11) i dostavljena sudu narednog dana.
 
Predmet je zadužio sudija Goran Antić. Od prijema optužnice zakazivano je petnaest glavnih pretresa, a održano je svega pet, dok je u deset slučajeva suđenje odlagano.
 
U periodu od 4. do 13. februara 2013. godine spisi predmeta nalazili su se u Apelacionom sudu u Nišu zbog postupka po žalbi na rešenje o izdvajanju dokaza. Vraćeni su odmah nakon donošenje odluke drugostepenog suda. Nakon formiranja nove mreže sudova, predmet je zadužila sudija Dragana Stanković-Tasić.
 
Zbog protesta advokata odložena su tri glavna pretresa (16. septembra, 22. oktobra i 3. novembra ove godine) – navodi se u dopisu suda.
 
U daljem tekst se dodaje da su spisi predmeta 7. novembra opet dostavljeni SMO Medicinskog fakulteta u Nišu, a po prihvaćenom predlogu vranjskog Osnovnog tužilaštva za dopunskim medicinskim veštačenjem.
 
Sledeći glavni pretres zakazan je za 15. decembar. Zbog promene postupajućeg sudije sve mora početi iznova.
 
B.M. (otac preminule D.M) kaže da je jedino što on uočava nemoć suda da se ono što je svima odavno jasno dovede do kraja.
 
- Dve i po godine je od optužnice, užasno je spor postupak, nemam ni trunke poverenja u pravosuđe. Raspitivao sam se na Medicinskom fakultetu u Nišu za veštačenja.


Tamo su mi rekli da sudije odavde nisu postavljale rok za dostavu nalaza koji se po zakonu mora odrediti od strane suda, što je veliki propust. Optuženi opstruiraju proces, ne dolaze na sud i slično - kaže otac D.M.

 

SLUČAJ SMRTI DEVOJČICE S.M.

 

U predmetu Kt.br.1903/12 koji se tiče tragične smrti druge devojčice, maloletne S.M. koja se dogodila 24. septembra 2012. godine na Dečjem odeljenju vranjske bolnice, još 5. oktobra iste godine podnet je zahtev za sprovođenje istrage protiv pedijatra Nenada Mladenovića, aktuelnog v.d. upravnika Doma zdravlja u Vranju.

 

I to zbog sumnje da je počinio „teško delo protiv zdravlja ljudi“.

 

Vršilac funkcije osnovnog tužioca Trajko Naumović, odgovarajući pismeno na pitanja, odgovorio je da je u fazi istrage urađeno medicinsko veštačenje SMO Medicinskog fakulteta u Beogradu i potom još dva dopunska veštačenja.

 

Onda je 29. aprila ove godine proširen zahtev za sprovođenje istrage protiv lekara ZC Vranje Dragana Cvetkovića, Tanje Dimitrijević-Janev i Lazara Stankovića zbog sumnje na izvršenje istog krivičnog dela, što je novi momenat u istrazi.

 

- Istraga je okončana i tužilaštvu su 27. oktobra dostavljeni predmeti na nadležno odlučivanje - odgovara Naumović, što u prevodu znači da predstoji tužilačka odluka o optuženju ili odbacivanju sumnji u vezi navedene četvorice lekara.

 

Stručni nalaz i mišljenje SMO iz Beograda ide na ruku doktoru Mladenoviću jer isključuje njegovu krivičnu odgovornost, tvrdi advokat-branilac Dragan Stojanov.

 

Oni su konstatovali da nije bilo njegovog propusta, već da se radilo o retkoj, skrivenoj srčanoj mani koja se aktivirala usled jačeg virusa i dovela do brzog propadanja tog vitalnog organa.

 

- SMO je konstatovao da u postupcima Mladenovića, kao izabranog dečjeg lekara, nije bilo propusta koji su u uzročno-posledičnoj vezi sa pogoršanjem zdravstvenog stanja S.M. i nastupanja smrtnog ishoda - čita Stojanov iz ekspertize SMO sačinjene u julu 2013. godine i konstatuje da se samim tim otklanja smetnja da Mladenović obavlja lekarski službu i rukovodeće funkcije u Domu zdravlja.

 

- Meni je u interesu - nadovezuje se Mladenović - da se stvar konačno razreši jer moje odgovornosti nema. Želim da skinem ljagu sa svog imena i nastavim da se bavim lekarskim pozivom čista obraza.

 

M.M, otac druge preminule devojčice S.M, negoduje što se ne poštuje razumni rok za suđenje.

 

- Da je sudska vlast kakva treba, već bi neko odgovarao jer je sve jasno. Bio sam sto puta kod sudije i uvek kažu nije stigao taj i taj zapisnik, pa nije stiglo veštačenje itd.

 

Nemam nikakve papire crno na belo da bih eventualno teretio doktora. Dok se mi mučimo, zarađujemo i borimo se da našu decu izvedemo na pravi put, neko ko nema lekarskog znanja uništi im život. Da li je to pravedno?

Ovaj tekst proizveden je uz podršku Evropske unije u okviru programa “Jačanje medijske slobode u Srbiji” kojim rukovodi Delegcija EU u Srbiji.
Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost OK RADIJA i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja Evropske unije.

OK Radio

Vrati se na kategoriju Vladavina prava

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije OK Radija.

Ostavite komentar:

Ime:
Email:
Komentar: