Misija


Misija O.K. radija je da kao vodeći elektronski medij na jugu srbije, kroz različit spektar svojih aktivnosti, propagira ideju modernog civilnog društva i utiče na povećanje svesti slušaoca. To će biti postignuto kroz različite sadržaje programa, koncipiranog da informiše, zabavi i uspostavi ravnotežu različitosti koja proizilazi iz specifične strukture naroda koji žive na ovim prostorima.