Vizija


O.K. radio želi da se dostignutim kvalitetom i sadržajem programa još više približi slušaocima i na taj način zadrži poziciju vodećeg elektronskog medija na jugu srbije.
O.K. radio želi da bude što je moguće više finasijski nezavisan i da svoje ativnosti finasira iz sopstvenih izvora, bez podrške donatora, što će biti ostvareno agresivnijim marketinškim nastupom i stalnim akcijama unapređenja prodaje.