RADNO VREME KAFIĆA: Lumperaj do zore

Vladavina prava - Četvrtak 30.10.2014 - 12:14

Aktuelna „Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata“ koju je skupština Grada Vranja usvojila u martu 2013. godine predviđa da kafići, kafane i ostali objekti slične delatnosti radnim danom mogu raditi najduže do ponoći, a vikendom sat vremena duže.

Brankova ulica Vranje - nocni klubovi i kafici - ilustracija Brankova ulica Vranje - nocni klubovi i kafici - ilustracija

Izuzetak predstavljaju tzv. noćni barovi sa dozvolama koje im daju dva sata više u odnosu na kafiće.
 
Ovakvom odlukom nezadovoljni su svi - kafedžije, jer žele da rade duže kako bi zaradili više para; građani, deca, stari, bolesni i poslovni svet zato što se ova odluka često krši, pa ugostiteljski objekti rade duže od propisanog i pritom, posebno u letnjim mesecima, preglasnom muzikom ometaju san građana; i na kraju organi grada koji ne mogu međusobno da se dogovore ko je nadležan za kontrolu i nadzor nad sprovođenjem propisa o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i zaštiti od buke.
 
GOST JE GOST

 
Dušan Stevanović, vlasnik kafea „Infiniti“ u Brankovoj, centru zabave mladih u Vranju, kaže da kafići nisu izvor problema, čak i kad probiju radno vreme predviđeno gradskom odlukom.
 
U tim objektima nema tuča, incidenata i drugih problema koji se dešavaju na, kako kaže Dušan, nekim drugim mestima kad kafići pogase svetla. Nekoliko prekršajnih prijava Stevanović je zaradio iz banalnih razloga, pa čak i kaznu od 150.000 dinara, ne zato što je muzika bila preglasna, već je komunalna inspekcija zatekla goste u kafiću u momentu isteka radnog vremena.
 

- Ko bi se osećao prijatno i ko bi mi sutradan došao u kafić kada bih mu ja prišao i rekao „izađi napolje, radno vreme je gotovo“.
 
Mislim da to pre svega ne bi bilo kulturno, ni ljudski, niti smatram da smo toliko zaostala sredina da kafedžije ljude isteruju iz lokala - kaže Stevanović.
 
On podseća da Vranje više nije ono Vranje od pre tridesetak i više godina. Mladi imaju drugačije navike, izlaze kasnije i željni su provoda, a kafedžije imaju svoje ekonomske interese koji su u direktnoj zavisnosti od novih navika njihovih gostiju.
 
- Niko više u ovom gradu ne izlazi u sedam, osam uveče. Ljudi imaju neki drugi ritam života. Dok dođu s posla, odmore se, pa dok se kasnije spreme, dok izađu, to je već deset, jedanaest uveče.
 
S druge strane, dažbine nas privatnika povećavaju se stalno i mi upravo u tih poslednjih sat dva, kada bi opštinari da nam zabrane da radimo, najviše zarađujemo - uverava nas Stevanović.
 
Pomoćnik gradonačelnika Vranja za urbanističke, komunalne i inspekcijske poslove Nenad Stamenov kaže da sprovođenje odluke o radnom vremenu kontrolišu gradski Sekretarijat za inspekcijske poslove i Komunalna policija. Međutim, građanima se ponekad čini da niko ne obavlja bilo kakav nadzor i da su prepušteni na milost i nemilost kafedžija.
 

Pojedini kafići rade koliko im se hoće, puštaju preglasnu muziku i slično. Bilo da je zima ili leto, bilo da je radni dan ili dan vikenda. A ko da zaštiti građane, pitanje je za pomoćnika gradonačelnika Stamenova.
 
- Ne želeći da bilo koga prozivam da radi ili ne radi svoj posao, moram da skrenem pažnju na činjenicu da je Komunalna policija ograničena u svom delovanju.
 
Jeste da je u njenoj nadležnosti zaštita od buke u životnoj sredini, ali moraju da budu prethodno ispunjeni svi uslovi definisani zakonom da bi komunalni policajci mogli da radi svoj posao.
 
Morala bi da postoji posebna osoba u komunalnoj policiji obučena da rukuju sa aparaturom za merenje buke, pa policija mora prethodno posedovati taj uređaj, što ovde nije slučaj.

 

Vlasnik kafića „Infiniti“ Dušan Stevanović kaže da je problem poštovanja radnog vremena lako rešiv.

 

U Vranju Zavod za javno zdravlja ima taj uređaj, ali treba njih unapred obavestiti, pa da oni zajedno sa komunalnom policijom izađu na teren i to kontrolišu. Sve to komplikuje situaciju i čini je maltene nerešivom - jada se Stamenov.

 
Dakle, u praksi, to izgleda ovako. Ovima iz Zavoda za javno zdravlje, kao i iz komunalne  ili inspekcije za zaštitu životne sredine se uveče spava, ne mili im se da izlaze na teren, a i niko ih na to ne obavezuje.
 
Sve deluje još gluplje kada saznate da komunalna policija koja je zadužena za kontrolu nad sprovođenjem ovih odluka i intervencije na terenu ima radno vreme do jedan sat posle ponoći kada zapravo počinje najkritičniji period rada kafića i kada emocije i preterano konzumiranje alkohola često utrostručuju buku.
 
Stamenov, koji je do 2012. bio načelnik Komunalne policije kaže da je problem u nesinhronizovanom delovanju nadležnih službi.
 

- Komunalna policija radi do jedan posle ponoći. Oni mogu da rade i treću smenu, nije u tome problem, uvek ima prostora da se postavi jedna patrola za noćne sate koja bi išla u kontrole. To je i rađeno u nekom prethodnom periodu.
 
Pokušavali smo da nađemo modus kako da to stalno funkcioniše u sadejstvu sa drugim službama, ali smo konstantno nailazili na nekakve probleme.
 
Bilo da su administrativne prirode, bilo da imaju veze sa nemogućnošću postupanja u skladu sa zakonom iz nekih banalnih razloga i slično - navodi Stamenov.
 
PING-PONG NADLEŽNOST

 
Načelnik Sekretarijata za inspekcijske poslove Grada Vranja Zoran Mihajlović precizira da inspekcijski nadzor nad primenom ove odluke pre svega sprovode inepektori komunalne inspekcije.
 

Komunalni inspektori, međutim, proveravaju samo sledeće - da li je na lokalu istaknuto propisano radno vreme. Potom, da li vlasnik ima rešenje za obavljanje delatnosti od Agencije za privredne registre i da li je ta delatnost u skladu sa datim rešenjem.
 
Međutim, sam kaže da komunalni  inspektori rade do 15 časova, nakon čega nadzor preuzima Komunalna policija, ali samo do jedan posle ponoći. Šta se dešava posle jedan?
 
- Kada protekne jedan sat posle ponoći dolazimo u situaciju da kontrolu radnog vremena kafića može da obavlja samo redovna policija.
 
Komunalna inspekcija radi samo prvu smenu, dakle do 15 časova, s tim što možemo u dogovoru sa komunalnom i redovnom policijom da sprovodimo povremena noćna dežurstva i kontrole radnog vremena ugostiteljskih objekata - kaže Mihajlović.
 
Zanimljiv je podatak da se Grad Vranje, prema rečima Mihajlovića, ne pita ništa kada je reč o registraciji tzv. noćnih barova koji vikendom rade do tri posle ponoći i emituju popriličnu buku, kako leti, tako i zimi jer uglavnom rade u prostoru koji ne ispunjava standarde za rad noćnog kluba, pre svega u smislu zvučne izolacije.
 
- Ključni je problem sa tim objektima. Oni su od republičke Agencije za privredne registre (APR) dobili rešenja i registrovali se u APR kao noćni barovi.
 
Bez ikakvih konsultacija te agencije sa organima lokalne samouprave u pogledu toga da li oni ispunjavaju uslove da budu registrovani kao noćni barovi, pre svega u smislu propisane izolacije od buke ka spoljnom svetu.
 
Kako da se građani zaštite u tim situacijama? Stvarno ne znam. Dolazimo u situaciju da to jedino mogu da ostvare pozivajući patrolu redovne policije.
 
A smo mi kao grad preko svojih nadležnih službi nemoćni da na to utičemo iako imamo zvanične i važeće odluke o radnom vremenu i zaštiti od buke - kaže Mihajlović.
 
Kada komunalni policajci odu na, po mišljenju mnogih, nezasluženi noćni odmor, sve dakle pada na pleća običnih policajaca.
 
Policija, htela ne htela, po rečima komandira Marjana Petrovića mora da štiti bezbednost i imovinu građana, kako po zakonima, tako i po odlukama lokalne samuprave.
 

- Imamo ovlašćenje da proverimo identitet osobe putem legitmisanja lica koja zateknemo na licu mesta posle isteka radnog vremena.
 
Odredbama Zakona o javnom redu i miru regulisana je radnja izvršenja prekršaja za osobe koje remete javni red i mir putem izvođenja ili emitovanja muzičkih sadržaja. Policija postupa samo onda kada postoji uznemirenje građana.
 
Imamo zakonski osnov za podnošenje prekršajne prijave nadležnom Prekršajnom sudu ukoliko vlasnik objekta, nakon upozorenja da muziku u smislu jačine svede na neki minimum.
 
Policija može u tom slučaju od vlasnika objekta privremeno oduzeti sredstvo izvršenja prekršaja, zvučnike, miksetu, pojačalo i slično – navodi Petrović.

 

Zbog kršenja gradskih odluka, PU Vranje je tokom poslednje dve godine prosledila ukupno 26 obaveštenja nadležnim inspekcijskim službama lokalne samouprave o kršenju odluka o radnom vremenu i akustičkom zoniranju grada.

 

Zbog kršenja gradskih odluka, PU Vranje je tokom poslednje dve godine prosledila ukupno 26 obaveštenja nadležnim inspekcijskim službama lokalne samouprave o kršenju odluka o radnom vremenu i akustičkom zoniranju grada.

 
Zanimljivo je da zvanična statistika Sekretarijata za inspekcijske poslove do koje smo došli po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja govori da je uprkos tolikim prijavama, samo protiv tri vlasnika objekta u 2013. godini podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog Prekršajnog suda.
 
Policija nema ovlašćenja da kažnjava, ali postoji onaj ko može da sankcioniše.
 
- Komunalni policajci shodno odluci Skupštine Grada Vranja imaju zakonsku mogućnost da vlasniku ugostiteljskog objekta koji ne poštuje gradsku odluku na licu mesta izreknu mandatnu kaznu. Te kazne su prilično visoke - otkriva policijski komandir Petrović.
 
„MARICA“ REŠAVA PROBLEM

 
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata predviđa da se muzika u njima može emitovati radnim danom i nedeljom najduže do 23 sata, a petkom i subotom, i to isključivo u periodu 15. jun – 15. septembar, do ponoći.
 

Kada su vršena merenja prilikom akustičkog zoniranja grada u kritičnim gradskim sredinama to nije rađeno u kasnim večernjim satima kada je buka najveća. Stamenov kaže da grad trenutno nema resurse da organima nadzora obezbedi resurse za adekvatnu kontrolu u vreme najveće buke.
 
- Grad nema službu i nema opremu kojom bi merio buku i potom to sankcionisao. Svojevremeno je bilo inicijative od strane komunalne policije i inspekcije da se takav uređaj kupi, ali se to do danas nije desilo - kaže Stamenov.
 
Vlasnik kafića „Infiniti“ Dušan Stevanović kaže da je problem poštovanja radnog vremena lako rešiv.
 
- Ovo je mali grad, svi su kafići tu, u krugu od stotinu, dvesta metara. Bolje da leti, kada je problem najizraženiji, ali i u zimskom periodu stoji policijska „marica“ na kraju ulice i da lepo, po isteku radnog vremena, policajci prođu, prekinu muziku i da se ljudi polako raziđu bez ikakve svađe, rasprave, bez određivanja kazni kafedžijama.

 

Pojedini kafići rade koliko im se hoće, puštaju preglasnu muziku i slično. Bilo da je zima ili leto, bilo da je radni dan ili dan vikenda.

 

Mi smo spremni da to ispoštujemo. Nije zapravo problem u poštovanju radnog vremena. Već u nekoj toleranciji sa obe strane dok ljudi napuste kafić - navodi Stevanović.

 
Pomoćnik gradonačelnika Stamenov ima svoje predloge.
 
- Bilo bi dobro da se napravi sadejstvo svih organa, kako republičkih, tako i lokalnih u ovom poslu i da svi oni iz delokuruga svojih ovlašćenja odrade posao. Ako se to dogodi, nećemo imati nikakve probleme i građani će moći da budu mirni - mišljenja je Stamenov.
 
I Mihajlović iz Sekretarijata za inspekcijske poslove tvrdi da su nadležni iz gradskih struktura identifikovali problem i da rade na njegovom rešavanju.
 
- Pojačane su kontrole radnog vremena, pogotovo vikendom i mislim da će u nekom narednom periodu biti još oštrije. Merićemo buku, biće striktno kontrolisano radno vreme svih objekata koji ugrožavaju mir građana, kazne će biti rigorozne. To je jedini način da rešimo ovaj problem – zaključuje Mihajlović.

Ovaj tekst proizveden je uz podršku Evropske unije u okviru programa “Jačanje medijske slobode u Srbiji” kojim rukovodi Delegcija EU u Srbiji.
Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost OK RADIJA i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja Evropske unije.

OK Radio

Vrati se na kategoriju Vladavina prava

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije OK Radija.

Ostavite komentar:

Ime:
Email:
Komentar: