Ministarstvo o slučaju lažiranja dokumenata : Zakon jasno reguliše proces usvajanja deteta

Lokalne vesti - Četvrtak 21.05.2020 - 12:44

Povodom izveštavanja većeg broja elektronskih i pisanih medija u vezi sa slučajem hapšenja stručnjaka organa starateljstva centara za socijalni rad grada Vranja i opštine Bujanovac, zbog eventualno učinjenih krivičnih dela primanja mita i zloupotrebe službenog položaja u predmetu usvojenja maloletnog deteta, želimo da javnost upoznamo sa sadržajem i postupkom realizacije ovog formalno pravnog i stručnog postupka, ulogama i nadležnostima organa koji su involvirani u njegovu realizaciju.

Foto. S.Tasić/OK Radio Foto. S.Tasić/OK Radio

Opštu podobnost potencijalnih usvojitelja po njihovom zahtevu utvrđuje centar za socijalni rad – organ starateljstva prema mestu prebivališta podnosioca zahteva. Sadržaj postupka je strogo utvrđen odredbama Porodičnog zakona i podobnost se dokazuje javnim ispravama kao i procenama stručnjaka organa starateljstva i to psihologa, pedagoga, socijalnog radnika, pravnika i posebnom procenom lekara.

Pre utvrđivanja opšte podobnosti potencijalni usvojitelji su dužni proći i posebnu pripremu u kojoj razjašnjavaju sopstvene motive odluke i upoznaju se sa raznim aspektima usvojenja i specifičnim potrebama deteta. Nakon okončanog postupka pripreme i drugih stručnih dokaznih radnji nadležni organi starateljstva-centar za socijalni rad spise predmeta sa svojom odlukom dostavlja ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu radi upisa u Jedinstveni lični registar potencijalnih usvojitelja koji poseduju opštu podobnost. Pre upisa u Jedinstveni lični registar tim ministarstva vrši pregled kompletne dokumentacije dosijea potenc
ijalnih usvojitelja i ukoliko je  ispoštovana zakonom propisana procedura potencijalne usvojitelje upisuje u registar.

Opštu podobnost deteta za usvojenje utvrđuje centar za socijalni rad – organ starateljstva prema mestu prebivališta deteta, odnosno on utvrđuje da li se radi o detetu koje je trajno lišeno roditeljskog i porodičnog staranja kao i da je usvojenje najpodobniji oblik dalje zaštite deteta, a sve u skladu sa odredbama Porodičnog zakona. U ovom postupku obavezno se formira tim stručnjaka organa starateljstva u sastavu: socijalni radnik, pravnik, psiholog i pedagog. Nakon utvrđivanja opšte podobnosti deteta za usvojenje organ starateljstva spise predmeta dostavlja ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu, radi upisa u Jedinstveni lični registar potencijalnih usvojnika. Na osnovu dokumentacije dosijea tim ministarstva vrši kontrolu da li su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi da se kod konkretnog deteta može primeniti institut usvojenja.

Po upisu deteta u Jedinstveni lični registar usvojenja centru za socijalni rad-organu starateljstva koji je nadležan za dete, odnosno koji je utvrdio opštu podobnost deteta za usvojenje dostavlja se lista iz Jedinstvenog ličnog registra potencijalnih usvojitelja, kao i ceo Jedinstveni lični registar, sa kojim može rukovati samo ovlašćeno lice, radi izbora potencijalnih usvojitelja za konkretno dete. Za izbor konkretnih usvojitelja za konkretno dete isključivo je nadležan centar za socijalni rad-organ starateljstva, koji je utvrdio opštu podobnost deteta za usvojenje.

Po izvršenom izboru usvojitelja za konkretno dete, centar za socijalni rad donosi odluku, u skladu sa Porodičnim zakonom, o upućivanju deteta na prilagođavanje u porodicu usvojitelja, koje može trajati najduže do 6 meseci. Praćenje prilagođavanja vrši, ukoliko su potencijalni usvojenik i usvojitelji sa iste teritorije centar za socijalni rad nadležan za tu teritoriju. Ukoliko potencijalni izabrani usvojitelji žive na drugoj teritoriji, praćenje vrši centar za socijalni rad nadležan za tu teritoriju i o toku i sadržaju adaptacionog perioda pisanim putem izveštava centar za socijalni rad nadležan za zasnivanje usvojenja.

Po okončanom postupku adaptacije, ukoliko je adaptacija uspešno realizovana usvojenje zasniva centar za socijalni rad –organ starateljstva koji je utvrđivao opštu podobnost deteta za usvojenje i izvršio izbor usvojitelja za to dete. O zasnovanom usvojenju obaveštava se ministarstvo kako bi ta činjenica bila evidentirana u Jedinstvenom ličnom registru usvojenja.

Ministarstvo u ovakvim i sličnim slučajevima uvek vrši nadzor nad radom po službenoj dužnosti i nije potrebno da Zaštitnik građana upućuje inicijativu.
 

OK Radio

Vrati se na kategoriju Lokalne vesti

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije OK Radija.

Ostavite komentar:

Ime:
Email:
Komentar:
vojča
22.05.2020. , 09:55
Sve su ove procedure dotični u Centru lepo obradili i postupili po svim procedurama pa lepo prodali jedan mladi život ....Ta žena koja odlučuje o sudbini dece iz Centra ponašala se kao da je u pitanju predmet a ne živo biće...Sram ih bilo...kako sme da prodaje decu kao da su belo roblje...Sad se Centar pere od odgovornosti,ali ko je prodavao decu ima da odgovara i pred sudom ali i pred bogom.Šta sve ljudi rade za novac,i na šta su spremni zbog prokletih para?Evo ovo je klasičan primer.